До питання про аліменти

Аліменти передбачають виплату певної суми грошей батьком чи матір’ю іншому з подружжя. Цільовим призначенням цих коштів є утримання їх спільної дитини. Закон зобов’язує батьків утримувати своїх дітей до досягнення ними повноліття. В наш час великої частоти набувають випадки порушення цього законодавства. Що робити та як діяти в ситуації, коли аліментник не квапиться здійснювати виплати або ж йому взагалі немає чим це здійснювати?

Відповіді на це запитання читайте далі. В більшості випадків аліментником є батько, оскільки в нашій країні досить часто при розлученні діти залишаються проживати з матір’ю. Досить легкою є справа, коли батько працює. Алгоритм дій досить простий: звернення до суду, отримання виконавчого листа, передача приписів рішення безпосередньо в бухгалтерію місця роботи чоловіка. В бухгалтерії будуть відраховуватися визначені законом суми.

А як діяти, коли у батька немає постійного та офіційного робочого місця? Я юрист і для мене рішення питань через суд є звичайним ділом. Але завжди в першу чергу своїм клієнтам я раджу починати діалог та шукати мирний шлях рішення цієї проблеми. Жінці потрібно поговорити з чоловіком спокійно, без зайвих емоцій. На її стороні все: закон, ситуація, обставини. Найвагомішим аргументом є необхідність коштів для дитини.

 Якщо боржник ухиляється від законодавчих, то всіма своїми доводами треба схилити його до виконання хоча б моральних норм. Коли спроба не дала позитивного результату, налагоджуйте контакт з виконавчою службою, з особою, котра займається вашою справою. У вас повинні бути довірчі відносини з людиною, котра наділена всіма повноваженнями та має право вимагати виконання аліментником на вашу користь судового рішення. Якщо контакту не вдається встановити та ви бачите бездіяльність посадової особи, пишіть заяву на ім’я начальника виконавчої служби з проханням змінити виконавця.

Види страхування

Страхування є одним із головних механізмом реалізації економічного процвітання будь-якої країни. Спланований розвиток страхування в Українідопомагатиме розвитку всіх галузей економіки. Тому саме страхування дасть нам безкоштовну медичну допомогу , безкоштовну освіту (в рамках державних закладів), відшкодування витрат понесених від різних втрат. Страхування повинно бути під контролем у держави та повинно відповідати певним встановленим вимогам. Отже, Згідно законодавства України, страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.
Страховиками ("страховими компаніями") визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про страхування" , а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Слова "страховик", "страхова компанія", "страхова організація" та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності. Ліцензію на здійснення страхової діяльності видається Нацкомфінпослуг України. Саме за даними Нацкомфінпослуг України.
Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.
Страхувальники мають право при укладанні договорів особистого страхування призначати за згодою застрахованої особи фізичних осіб або юридичних осіб (вигодонабувачів) для отримання страхових виплат, а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування.
В Україні виділяються такі види страхування - це добровільне страхування та обов'язкове страхування.

Оплата праці у вихідні дні, або компенсація за роботу у вихідний день

Оплата праці у вихідні дні (або ж компенсація за роботу у вихідний день) передбачена статею 72 КЗпП. Сторони мають домовитися про спосіб компенсації. Можливим варіантом є написання заяви працівника про спосіб компенсації за роботу у вихідний день. Відповідно до вказаної статті Кодексу законів про працю України робота у вихідний день може компенсуватися, звичайно за згодою сторін, одним із варіантів:

ВАРІАНТ 1 Надання іншого дня відпочинку (Трудовим законодавством не встановлений термін давності для надання працівникові іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день. Як правило, такий день відпочинку (відгул) надається найближчим часом. Може бути дата відгулу погоджена з працівником і вказана в наказі про залучення його до роботи у вихідний день. Сторони можуть також домовитися про надання іншого дня відпочинку пізніше, приєднавши його до відпустки, а саме, приурочивши його, наприклад, до початку або закінчення відпустки)

ВАРІАНТ 2 Компенсація в грошовій формі у подвійному розмірі. (Відповідно до статті 72 КЗпП робота у вихідний день може компенсуватися у грошовій формі у подвійному розмірі. Для нарахування грошової компенсації за роботу у вихідні дні необхідно враховувати: - доплати, надбавки та премії не належать до виплат, які за роботу в ці дні провадяться в подвійному розмірі; - денна (годинна) ставка для підвищеної оплати праці працівників, яким встановлено місячні оклади, визначається діленням місячного окладу на кількість робочих днів (годин) того календарного місяця, у якому працівник був заучений до роботи у вихідний день.

Слід звернути увагу, вихід працівника на роботу у вихідний день за власним бажанням (без виняткових обставин і видання наказу про залучення його до роботи в такий день) не компенсується.

НЕ ЗНАЄШ, ЯК ОФОРМИТИ ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ?

Хто може здати землю в оренду?

Відносини щодо оренди землі регулюються Земельним кодексом України та Законом України «Про оренду землі». Орендодавцями земельних ділянок відповідно до статті 4 Закону України «Про оренду землі» можуть бути:

• громадяни та юридичні особи
• власники земельних ділянок;
• органи виконавчої влади;
• органи місцевого самоврядування;
• особа, яка управляє спадщиною. 

Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця (стаття 8 Закону України «Про оренду землі»). Відповідно до статті 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок здійснюється:
• на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (якщо земельні ділянки перебувають у державній або комунальній власності);

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Відповідно до частини третьої статті 179 КЗпП України жінці за її бажанням надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Щодо правильного оформлення наказу про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, копія або витяг з якого подається до органу праці і соціального захисту для призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, то відповідно до статті 18 Закону України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 р. N 504/96-ВР після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину та одним із прийомних батьків.
Згідно зі статтею 20 Закону України "Про відпустки" відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за заявою жінки або осіб, зазначених у частині третій статті 18 цього Закону, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.
Відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надають повністю або частково у межах встановленого періоду. Для цього жінка має подати заяву, додавши до неї копію свідоцтва про народження дитини. 
Жінка, яка повністю використала своє право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має стати до роботи наступного дня після дня, в якій дитині виповниться три роки. Але оскільки особа, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, може у будь-який час перервати цю відпустку і стати до роботи, у наказі про надання відпустки не можна зазначати точну дату закінчення відпустки. Період відпустки доцільно вказувати у наказі таким чином: "з (дата початку відпустки) до фактичного виходу на роботу".

НЕ ЗНАЄШ, ЯК ОФОРМИТИ СУБСИДІЮ?

Субсидія – це адресна допомога, яка надається для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, вартості газу та в окремих випадках твердого й рідкого пічного палива. Субсидія є безповоротною, а її отримання не тягне за собою зміни форми власності житла. 
Субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива призначається у разі, коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення. 
Якщо для опалення житлового приміщення одночасно використовується теплова енергія та/або природний газ та/або електроенергія, субсидія надається тільки на один вид палива.

Хто має право на субсидію?

• Одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.
• Особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у приміщенні на підставі договору оренди житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги. 
• Індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію. 

Мою дитину цькують у школі. Що мені робити?

Не дивлячись на те, що цькування дітей у навчальних закладах набуває масштабів епідемії, в українському законодавстві досі немає такого визначення, як булінг. А отже, відсутнє правове регулювання таких суспільних відносин.

Утім, навіть за таких умов протидіяти булінгу можна, і у вітчизняних адвокатів вже є практика цього:

Якщо вашій дитині спричиняють шкоду здоров’ю, майну, або якусь іншу шкоду, то за все це відповідають: по-перше, батьки кривдника дитини, по-друге – вчителі, які не вжили заходів, щоб це зупинити

Алгоритм дій при цьому наступний:

 1. Подати заяву до навчального закладу про те, що вашу дитину цькують.
 2. Подати заяву до поліції.
 3. Зафіксувати наявність матеріальних збитків, завданих дитині.
 4. Звернутися до лікарів та до психологів, які підтвердять той факт, що ваша дитина потерпає від знущань.

І найголовніше – в жодному разі не звертайтеся до батьків хулігана, щоб вирішити проблему самостійно і не радьте своїй дитині «дати здачі» кривдникам. Це лише ускладнить ситуацію.

І насамкінець: якщо ваша дитина є жертвою булінгу, незалежно від обраного шляху вирішення проблеми, – вона не має проходити через це сам на сам. Саме підтримка родини в більшості випадків допомагає вирішити проблему або звести її наслідки до мінімуму.

Обережно, булінг: як захистити свою дитину від знущань однолітків

8 із 10 українських дітей є жертвами булінгу в школі

Переслідування, залякування, відбирання грошей або побиття – згідно зі статистикою Українського інституту дослідження екстремізму 8 із 10 українських дітей стикаються з булінгом у школі. 48% із тих, кого цькують, про це мовчать, ще 22% – узагалі вважають ситуацію нормою.

Дитяча та підліткова жорстокість набуває масового характеру. І до знущань щораз частіше вдаються дівчата, а не хлопці. Наприклад, минулої осені соціальні мережі вибухнули новиною про те, що в Чернігові дівчата- підлітки побили восьмикласницю та її подругу. Свідки байдуже слідкували за знущаннями з дітей, знімали це на відео та підтримували кривдників викриками.

Одна з жертв побиття опинилася в лікарні зі струсом мозку. Але невідомо, чим би закінчилася історія, якби жінка, що проходила поруч, не пригрозила викликати поліцію.

Але іноді наслідки булінгу бувають трагічними. Приклад – події жовтня того ж року. На Житомирщині компанія з двох хлопців та двох дівчат ледь не до смерті побила 17-річну дівчину, яка начебто заборгувала друзям п’ятсот гривень. І знову мовчазними свідками жорстокого побиття стали сусіди та перехожі.

Те, що над дитиною знущаються, помітно з кількох ознак

Щоб виявити булінг на самому початку, психологи радять уважно слідкувати за емоційним станом та поведінкою дитини. Є перелік ознак, що вказують на стрес у дитини, з якої знущаються:

 • різкі зміни в поведінці та настрої
 • зниження успішності
 • замкнутість
 • зниження апетиту
 • апатія
 • небажання ходити до школи
 • поява на тілі дитини слідів від ударів та синців

Якщо ви помітили, що ваша дитина повертається зі школи пригнічена або із синцями чи подряпинами на тілі, відразу поцікавтеся, що з нею трапилося. Не можна закривати очі навіть на найменший прояв булінгу, адже це серйозна проблема, яка матиме для дитини негативні наслідки.

Якщо ж із розмови з дитиною ви дізналися, що вона стала жертвою булінгу, – адвокат радить діяти негайно.

Захист прав споживачів в Україні

   Захист прав споживачів в Україні - гарантований Конституцією контроль за якістю і безпечністю продукції всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-суспільний рух на його підтримки. Законодавство України про захист прав споживачів регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи 
реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів. Закон України "Про захист прав споживачів" гарантує громадянам України відсутність будь-якого ризику для життя, здоров'я, майна громадян, навколишнього природного середовища при купівлі продукції чи при отриманні різного виду послуг. Держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності. Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на: 
1) захист своїх прав державою; 
2) належну якість продукції та обслуговування; 
3) безпеку продукції; 

Copyright 2015 Глибоцька РДА - Я маю право.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free
Версія сайту для
людей з вадою зору