Аналіз надходження доходів місцевих бюджетів за І півріччя 2018 року

Місцеві бюджети району за І-пів. 2018 року виконані по доходах в сумі 314 025,4 тис. грн., при річному уточненому плані 596 208,8 тис. грн., що складає 52,7 % до уточненого плану на рік, в тому числі по загальному фонду - в сумі 308 548,4 тис. грн. (52,4 %), по спеціальному фонду в сумі 5 477,0 тис.грн. (71,9%).
В цілому по доходах загального та спеціального фондів ( без врахування трансфертів) за січень-червень 2018 року до місцевих бюджетів при плані затвердженого розпису місцевими радами з урахуванням змін 34766,6 тис.грн., фактично надійшло 37590,9 тис. грн., що складає 108,1 відсоток до плану або перевиконання складає в сумі 2824,3 тис.грн. До відповідного періоду за минулий рік надійшло доходів більше на 5189,2 тис.грн., або темп приросту склав 116,0 відсотків.
Доходи загального фонду місцевих бюджетів району за січень-червень 2018 року складають 32256,3 тис.грн., при плані затвердженого розпису місцевими радами з урахуванням змін 30638,7 тис.грн., що складає 105,3 відсотки або перевиконання складає в сумі 1617,6 тис.грн. До відповідного періоду за минулий рік надійшло доходів більше на 3369,6 тис.грн., або темп приросту склав 111,7 відсотків.
З 20 місцевих бюджетів району план загального фонду на січень- червень 2018 року затвердженого розпису місцевими радами з урахуванням змін виконали 19 та 12 місцевих бюджетів досягли рівня надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року в умовах змін БКУ.
Не виконала план загального фонду на січень-червень 2018 року Черепковецька сільська рада на 356,8 тис.грн. за рахунок змін до Податкового кодексу, згідно яких ПАТ „Укрзалізниця” сплачує 25% від нарахованої суми

земельного податку з юридичних осіб, а при складанні бюджету враховано 100% так, як дані зміни були підписані в кінці грудня 2017 року.
Не досягли рівня надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року:
- Димківська сільська рада на 72,1 тис.грн. за рахунок зменшення надходжень по єдиному податку з фізичних осіб від платника третьої групи Сандуляка М.П. та тимчасової відсутності державного реєстратора;
- Карапчівська сільська рада на 0,5 тис.грн. по земельному податку з юридичних осіб за рахунок змін до Податкового кодексу;
- Старововчинецька сільська рада на 42,7 тис.грн. по земельному податку з юридичних осіб за рахунок змін до Податкового кодексу;
- Стерченська сільська рада на 365,2 тис.грн. за рахунок надходжень у січні 2017 року акцизного податку з реалізації підакцизних товарів (пального) за грудень 2016 року, в 2017-2018 роках даний податок скасовано;
- Тарашанська сільська рада на 555,3 тис.грн. за рахунок надходження у січні 2017 року акцизного податку з реалізації підакцизних товарів (пального) за грудень 2016 року, в 2017-2018 роках даний податок скасовано, а також надходжень в січні 2017 року єдиного податку з фізичних осіб від платника III групи Андронік H.A., за січень-червень 2018 року надходжень немає;
- Турятська сільська рада на 55,9 тис.грн. за рахунок зменшення надходжень по єдиному податку з фізичних осіб від платника третьої групи Вакару Н.М. та по податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості;

- Чагорська сільська рада на 95,1 тис.грн. за рахунок надходження у січні 2017 року акцизного податку з реалізації підакцизних товарів (пального) за грудень 2016 року в сумі 372,5 тис.грн., в 2017-2018 роках даний податок скасовано;
- Черепковецька сільська рада на 592,3 тис.грн. за рахунок змін до Податкового кодексу ПАТ „Укрзалізниця” сплачує 25% від нарахованої суми земельного податку з юридичних осіб, а при складанні бюджету враховано 100% так, як дані зміни були підписані в кінці грудня 2017 року (втрати за 2018 рік по Черепковецькій с/р складуть 724,8 тис.грн.), а також в лютому 2017 року ТОВ „Укртепло Груп” було сплачено 246,3 тис.грн. єдиного податку з юридичних осіб (в 2018 даного платника немає).
За січень-червень 2018 року 15 місцевих бюджетів виконали планові показники по загальному фонду більше, як на 105% і сума перевиконання склала 1484,2 тис. грн..
Найбільшу питому вагу у надходженнях загального фонду займає податок на доходи фізичних осіб (60 %) - 49,4% якого надійшло в сумі
15929,4 тис.грн., що становить 102,7 % або на 418,6 тис.грн. більше плану та на 3679,4 тис.грн. (+30,0%) більше надходжень відповідного періоду минулого року.
Другим джерелом наповнення доходної частини загального фонду є єдиний податок якого надійшло в сумі 6795,9 тис.грн. при плані

з
затвердженого розпису 6464,3 тис.грн. або на 331,6 тис.грн. більше
до плану (+5,1%) та на 857,2 тис.грн. (+14,4%) більше аналогічного періоду попереднього року.
Акцизного податку надійшло в сумі 5437,8 тис.грн., або на 375,7 тис.грн. більше до плану (+7,4 %) та на 1297,0 тис.грн. (-19,3%) менше надходжень відповідного періоду минулого року за рахунок надходжень у січні 2017 року акцизного податку з реалізації підакцизних товарів (пального) за грудень 2016 року, в 2017-2018 роках даний податок скасовано.
Плати за землю надійшло 2724,6 тис.грн., що на 57,8 тис.грн. (-2,1 %) менше до плану та на 306,0 тис.грн. (-11,1%) менше надходжень за аналогічний період попереднього року за рахунок змін до Податкового кодексу, згідно яких ПАТ „Укрзалізниця” сплачує 25% від нарахованої суми земельного податку з юридичних осіб.
Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості надійшло в сумі 602,9 тис.грн., що в 2,7 рази або на 383,9 тис.грн. більше плану та на 462,0 тис.грн. (+4,3 р.б.) надходжень відповідного періоду минулого року.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло
154,4 тис.грн., що більше на 17,5 тис.грн. (+12,8%) до плану та на
38.6 тис.грн. менше надходжень аналогічного періоду попереднього року. За рахунок зменшення видачі лісових квитків рубок догляду ДП „Сторожинецький лісгосп”, ДП „Чернівецький лісгосп” та ДП „Глибоцький держспецлісгосп АПК” на території Корчівецької, Станівецької та Тарашанської сільських рад.
Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів району (без врахування трансфертів) за січень-червень 2018 року складають
5334.6 тис.грн. при плані затвердженого розпису місцевими радами з урахуванням змін 4127,9 тис.грн., тобто перевиконання складає в сумі
1206.7 тис.грн. (+29,2%). До відповідного періоду за минулий рік надійшло доходів більше на 1819,6 тис.грн., або темп приросту склав 151,8 відсотків.
Із 29 видів податків і зборів загального і спеціального фондів не виконано план по 2-х, а саме:
- частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету на 2,4 тис.грн. за рахунок зростання витрат комунальних підприємств в зв’язку з значним підвищення мінімальної заробітної плати у 2017 році;
- державному миту на 2,7 тис.грн. в зв’язку з тим, що протягом 2017 року єдиний податок з фізичних осіб від платника І групи зараховувався на державне мито, а в лютому місяці 2018 року кошти в сумі 1960,0 грн., згідно висновку Глибоцького відділення ОДПІ ГУДФС у Чернівецькій області, були перераховані за призначенням, а також в зв’язку з зарахуванням державного мита за видачу українських паспортів по місцю надання послуги тобто до Глибоцького селищного бюджету.
По видатках місцеві бюджети району виконані в 298 034,0 тис. грн.,

4
або 49,4 відсотки до уточненого плану (уточнений план 602 945,8 тис. грн.), в тому числі по загальному фонду в сумі 285 898,0 тис. грн., або на 49,9 % (уточнений план 572 690,3 тис. грн.), по спеціальному фонду в сумі 12 136,0 тис. грн. або на 40,1 % (уточнений план ЗО 255,5 тис. грн.).
На утримання установ та здійснення заходів у галузі освіти з місцевих бюджетів району та освітньої субвенції з державного бюджету спрямовано 102 540,0 тис. грн., при уточненому плані - 212 160,4 тис. грн., або на 48,7 %,
3 них по загальному фонду - 97 770,7 тис. грн., при уточненому плані 200 647,9 тис. грн. (48,7,1 %), по спеціальному фонду - 4 769,3 тис. грн., при уточнених призначеннях -11 512,5 тис.грн. (40,6%).
На І-пів.2018 року за рахунок вільних залишків коштів, перерозподілу видатків виділено додатково асигнувань в сумі 761,4 тис. грн. по загальному фонду.
Із загальної суми видатків:
- на оплату праці з нарахуваннями із загального фонду спрямовано 90 734.0 тис. грн., що становить 49,1 % до уточненого плану
(184 709,7 тис. грн.) або 92,8 % до загальної суми видатків;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано
4 461,2 тис. грн., що складає 51,4 % до уточнених кошторисних призначень (8 684,6 тис. грн.), або 4,6 % до загальної суми видатків.
Видатки на утримання закладів охорони здоров’я профінансовані у сумі 31251,4 тис. грн., при плані 61 334,4 тис. грн., або на 50,9 %, з них по загальному фонду - 29 961,1 тис. грн., при уточненому плані на рік - 59 551,5 тис. грн. (50,3 %), по спеціальному фонду - 1 290,3 тис. грн., при плані - 1 782,9 тис. грн. (72,4 %). По загальному фонду надійшло медичної субвенції від територіальних громад - 13 256,6 тис. грн. на другий рівень.
На протязі І-пів.2018 року збільшено асигнувань по загальному фонду в сумі 2 885,0 тис. грн. за рахунок залишку медичної субвенції на 01.01.2018 року -313,0 тис. грн., залишку коштів районного бюджету -1 762,0 тис. грн., перевиконання дохідної частини бюджету -525,0 тис. грн., іншої субвенції з Тарашанської с/р.-5,0 тис. грн., Тереблеченської с/р.-30,0 тис. грн., Коровійської с/р.-100,0 тис. грн., Глибоцької селищної ради-150,0 тис. грн.
Із загальної суми видатків по загальному фонду:
- на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 23 025,5 тис. грн., що становить 51,1 % до уточненого плану (45 025,0 тис. грн.) або 76,8 % до загальної суми видатків;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 2 732,8 тис. грн., що складає 54,8 % до уточнених кошторисних призначень (4 985,0 тис.грн.), або 9,1 % до загальної суми видатків.
Видатки на соціальний захист населення за І-пів. 2018 року профінансовані у сумі 129 818,3 тис. грн., при плані - 266 200,6 тис. грн., або на 48,8%, з них по загальному фонду - 129 755,7 тис. грн., при уточненому плані на рік - 266 081,2 тис. грн. (48,8%), спеціальному - 62,6 тис.грн., при плані 119,4 тис. грн. (52,4 %).
Видатки на утримання установ культури і мистецтва склали
5 621,5 тис. грн. при уточненому плані 12 067,4 тис. грн., або 46,6 % від

уточненого плану, в тому числі по загальному фонду кошти використані на 46,9 % (уточнений план на рік 11 770,8 тис. грн., фактично використано - 5 524,1 тис. грн.), по спеціальному фонду - 97,4 тис. грн. при уточненому плані 296,6 тис. грн., або 32,8 %.
На протязі І-пів.2018 року збільшено асигнування по загальному фонду в сумі 745,0 тис.грн. та по спеціальному фонду в сумі 70,8 тис. грн.
Із загальної суми видатків по загальному фонду:
- на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 4 886,3 тис. грн., що становить 47,3% до уточненого плану (10 323,3 тис.грн.) або 88,4% до загальної суми видатків;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано
275,5 тис. грн., що складає 50,7 % до уточнених кошторисних призначень (543,5 тис. грн.), або 5,0% до загальної суми видатків.
На утримання установ та здійснення заходів у галузі фізичної культури і спорту з місцевих бюджетів району за І-пів. 2018 року профінансовано по загальному фонду в сумі 1 374,5тис. грн., при річному уточненому плані - З 311,3 тис. грн., що складає 41,5%.,
На протязі І-пів.2018 року збільшено асигнування по загальному фонду в сумі 194,0 тис. грн., по спеціальному фонду видатків не заплановано.
Із загальної суми видатків на:
- на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 729,1 тис. грн., що становить 39,8 % до уточненого плану (1 830,5 тис. грн.);
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано
30,6 тис. грн., що складає 49,3 % до уточнених кошторисних призначень (62,0 тис. грн.).
На утримання місцевої пожежної охорони по загальному фонду при уточненому плані на рік 2 345,5 тис. грн., фактично виконано в сумі 1 308,7 тис. грн., що складає 55,8 %.
По районному бюджету за вказаний період передбачено фінансування різних програм на суму 3 710,7 тис. грн., фактично профінансовано на суму 1 651,3 тис. грн., що складає 44,5 %. Найбільшу питому вагу займає програма „Турбота”, яка профінансована в сумі 1046,0 тис. грн.
Видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери району та нарахування на неї по загальному фонду профінансовані в сумі 109 787,1 тис. грн., при річному уточненому плані 222 625,9 тис. грн., або на 49,3%.
На придбання продуктів харчування профінансовано в сумі 1 286,8 тис. грн. при уточненому плані 3 840,5 тис. грн., що складає 33,5 %.
Вільний залишок коштів по загальному фонду за 2017 рік спрямований на видатки у І-пів.2018 року в сумі 17 111,8 тис. грн., по спеціальному фонду районним та сільськими бюджетами спрямовано на видатки в сумі З 143,7 тис. грн.
Постійно здійснюється контроль та проводиться аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. Так дебіторська заборгованість загального фонду порівняно з початком року (на 01.01.2018 - 74,1 тис.грн.) збільшилась на 67,0 тис.грн. і станом на 01.07.2018 року складає 141,1 тис.

грн. в т.ч. прострочена заборгованість - 139,2 тис. грн.. Кредиторська
заборгованість загального фонду порівняно з початком року (станом на 1 січня 2018 року становила 1 910,7 тис. грн.) збільшилась на 22 611,4 тис.грн. і станом на 01.07.2018 року складає - 24 522,1 тис. грн., в т.ч. прострочена заборгованість - 5 305,3 тис.грн., яка виникла у грудні 2015 року та в квітні- липні 2018 року (в т.ч. 49,1 тис.грн. - є простроченою з грудня 2015 року у зв’язку з відсутністю підкріплення на проведення касових видатків в Управлінні державної казначейської служби України в Глибоцькому районні, а також відсутністю фінансування та бюджетних асигнувань з державного бюджету по субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян) та термін оплати якої не настав - 19 216,8 тис.грн. Дана заборгованість виникла за рахунок недофінансування субвенцій з Державного бюджету у 2018 році.
Дебіторська заборгованість спеціального фонду порівняно з початком року (на 01.01.2018 - 268,5 тис .грн.) збільшилась на 90,8 тис. грн. і станом на 01.07.2018 року складає 359,3 тис. грн. в т.ч. по доходах - 99,4 тис. грн.. Прострочена дебіторська заборгованість склала - 266,6 тис. грн..
Кредиторська заборгованість спеціального фонду порівняно з початком року (станом на 1 січня 2018 року становила 5,7 тис. грн.) збільшилась на 61,4 тис. грн. і станом на 01.07.2018 року складає - 86,1 тис. грн.

Copyright 2015 Глибоцька РДА - Аналіз надходження доходів місцевих бюджетів за І півріччя 2018 року.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free
Версія сайту для
людей з вадою зору