Районна рада на сесії 21 грудня 2018 року ухвалила районний бюджет на 2019 рік

Головним завданням розвитку району на 2019 рік є забезпечення стабілізації економіки та зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці.

У результаті виконання поставлених завдань та у межах наявних фінансових можливостей у 2019 році планується досягти:

обсягу реалізації промислової продукції 160000,0 тис.грн.;

збільшення обсягів виробництва валової продукції сільського господарства на 1,1% (490,0 млн.грн);

зростання обсягів експорту товарів на 1,4%;

зростання середньомісячної заробітної плати до 7200 грн.

 Формування показників районного бюджету на 2019 рік

Прогнозний обсяг фінансового ресурсу районного бюджету на 2019 рік сформовано з урахуванням вимог діючого Бюджетного та Податкового кодексів України, розпоряджень Кабінету Міністрів України Прогнозний обсяг фінансового ресурсу районного бюджету на 2019 рік сформовано з урахуванням вимог чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”, розпоряджень Кабінету Міністрів України:

від 23.05.2007 № 308-р „Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів”;

 

від 08.02.2017 №142 „Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки”;

від 18.04.2018 № 315-р „Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки”;

показників, надісланих Міністерством фінансів України листами від 19.09.2018 №05110-14-8/24531 та від 21.11.2018 №05110-14-99/30269, розпорядження обласної державної адміністрації від 16.08.2018 №824-р „Про організацію роботи зі складання місцевих бюджетів області на 2019 рік”, розпорядження районної державної адміністрації від 08.10.2018 № 422 „Про організацію роботи зі складання місцевих бюджетів району на 2019 рік”.

На виконання вимог пункту 18 „Прикінцевих та перехідних положень” Бюджетного кодексу України районний бюджет на 2019 рік сформовано із застосуванням програмно-цільового методу бюджетування.

Доходи районного бюджету на 2019 рік

 Дохідна частина районного бюджету на 2019 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.

При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2019 рік було враховано:

  • статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2017 рік, очікувані показники соціально-економічного розвитку Глибоцького району  за 2018 рік та прогнозні на 2019 рік;
  •  фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2015 - 2017 років та 11 місяців 2018 року;
  • розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

                  Доходи районного бюджету на 2018 - 2019 роки

                                  ( загальний фонд)

 

 

 

 

(тис.грн.)

Назва

Затверджено на 2018 рік

Проект бюджету на 2019 рік

Відхилення + -  2019 до 2018 року

Відхилення у % 2019 до 2018 року

Доходи, всього

  537075,8

  496045,0

-41030,8

-7,6

в т. ч.

 

 

 

 

Власні надходження

29232,3

24600,0

-4632,3

-15,8

Дотації

75735,1

    71815,6

-3919,5

-5,2

Субвенції

432108,4

399629,4

-32479,0

        -7,5

 Виходячи із зазначеного, обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік з урахуванням офіційних трансфертів (дотацій та субвенцій з державного,  обласного  бюджетів та бюджетів ОТГ)  визначений в сумі 496 045 026 грн., що  на 41 030 774  грн. (7,6 відсотки) менше, ніж затверджено на 2018 рік., в тому числі  затверджено:  

    - обсяг базової дотації у сумі 44 986 700 грн.;

- обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 103 952 800 грн.;

-  обсяг медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 25 376 800 грн.;

- обсяг додаткової дотації із місцевого  бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 26 828 900  грн.;

 - обсяг субвенції на виплату пільг, субсидії та допомоги сім’ям з дітьми в сумі 245 493 026  грн.;

-  обсяг субвенції  з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях в сумі    1 360 800 грн.;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі        1 138 000 грн.;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 448 000 грн.;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції всього в сумі 17 510 900 грн., в тому числі  від обласного бюджету в сумі 1 372 500 грн.,  від Глибоцької селищної громади в сумі 8 638 000 грн.,  від Волоківської сільської громади в сумі 4 019 500   грн., від  Тереблеченської сільської громади в сумі 3 480 900  грн.,

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 283 500 грн.,

 - обсяг субвенції на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування від Глибоцької селищної ради в сумі 3 196 290 грн., від Волоківської сільської громади в сумі 170 000 грн.,  від Тереблеченської сільської ради в сумі 579 310 грн.,

-   обсяг іншої субвенції з  місцевого бюджету від  Глибоцької селищної ради в сумі 120  000 грн.

Обсяг субвенції на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування, що передається  Глибоцькій селищній раді складає 1 304 100 грн.

Із 15 сільських  бюджетів іншу субвенцію для функціонування установ культури та освіти надано  13 бюджетам на суму 9 341 600 грн.

Спеціальний фонд  складає 5 665 900  грн.

Обсяг оборотної касової готівки складає  100 000 грн.       

Без міжбюджетних трансфертів обсяг доходів загального фонду районного бюджету складає 24 600 000 грн., що на 4 632 300 грн. (15,8 відсотків) менше затвердженого плану на 2018 рік.

Згідно зі ст.64 Бюджетного кодексу України до районного бюджету зараховується 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території району. Зважаючи на  вищевикладене та прогнозні розрахунки Глибоцького відділення Чернівецької ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області, передбачається, що до районного бюджету у 2019 році надійде податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 24 320 000 грн., що на 2 962 700 грн. (13,9 відсотків) більше очікуваних надходжень за 2018 рік.

Прогнозні надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є районна рада, складають 17 000 грн., що на                 900 грн. більше очікуваних надходжень  за 2018 рік. (за даними ОДПІ).

Прогнозні надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до районного бюджету складають 14 000 грн. (за даними ОДПІ).

Прогнозні надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань складають 30 000 грн. (за даними сектору з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

Прогнозні надходження адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень складають 85 000 грн. (за даними сектору з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України, орендна плата за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності зараховується до загального фонду районного бюджету, надходження від якої у 2019 році становитимуть 109 000 грн. (згідно договорів оренди).

 Орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надаються у користування на умовах оренди районними державними адміністраціями передбачається в сумі 3 100  грн.

Інших надходжень очікується в сумі 21 900 грн.  

Спеціальний фонд районного бюджету (без трансфертів) на 2019 рік визначено в сумі  5 665 900 грн., в тому числі:

- власні надходження бюджетних установ – 5 650 900 грн. (99,7 відсотків надходжень спеціального фонду);

- відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 15 000 грн. (15 відсотків, що справляється на території району).

 Пільг по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів), в частині, що зараховується до районного бюджету, при затвердженні бюджету не передбачено.  

 

Видатки районного бюджету

 Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2019 рік визначено у сумі 501 710 926 грн., з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі  496 045 026   грн., видатків спеціального фонду бюджету в сумі 5 665 900 грн.

Тенденції зміни  видаткової частини районного бюджету характеризуються наступними показниками:

 

 

 

 

 

 

 тис.грн.

Код

Назва галузі

Затверджено  бюджетом на 2018 рік

Проект бюджету на 2019 рік

Відхилення у сумі  2019 року  до 2018 року

Відхилення у % 2019 до 2018 року

0100

Державне управлiння

2870,0

3803,0

+933,0

+32,5

1000

Освiта

194951,9

174077,7

-20874,2

-10,7

2000

Охорона здоров’я

56666,5

47369,0

-9297,5

-16,4

3000

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення

264453,1

252510,7

-11942,4

-4,5

4000

Культура i мистецтво

4368,5

   4718,2

+349,7

+8,0

5000

Фiзична культура i спорт

2887,3

2850,7

-36,6

-1,3

8000

Резервний фонд

70,0

70,0

0

0

9000

Міжбюджетні трансферти

10808,5

10645,7

-162,8

-1,5

 

Всього

537075,8

496045,0

-41030,8

-7,6

 

При плануванні видатків районного бюджету на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери враховано розмір  мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019  року – 4 173  гривень та розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2019 року –        1 921  гривень

 

Розподіл видатків між головними  розпорядниками коштів районного бюджету

 Районній раді на 2019 рік передбачені видатки в загальній сумі         3 853 000  грн.

За бюджетною програмою „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів ” передбачено видатки загального фонду в сумі  3 373 000 грн., що більше від затверджених видатків на 2018  рік на 773 000  грн., або на 29,3 відсотків. В загальній сумі видатків передбачено кошти на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 3 253 000 грн., для проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії – 100 000 грн., а також на інші видатки з поточного утримання  20 000  грн.

За бюджетною програмою „'Інша діяльність у сфері державного управління ” передбачено  430 000  грнна виконання заходів:

  - районної програми розвитку місцевого самоврядування району та забезпечення повноважень щодо управління комунальним майном на 2018 -2019 роки  в сумі 280 000 грн.;

 -  для збереження архівних фондів Глибоцького районного  трудового архіву  в сумі 150 000 грн.

За бюджетною програмою „'Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість”  передбачено кошти в сумі 50 000 грн.

Районній державній адміністрації на 2019 рік передбачені видатки в сумі 49 895 700 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі  49 079 500   грн., по спеціальному фонду в сумі 816 200 грн.

За бюджетною програмою  „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню ”  на 2018 рік передбачено по загальному фонду  видатки в обсязі 44 353 000 грн., що на 2 153 700 грн.  менше ніж передбачалось по бюджету на 2018 рік.

За бюджетною  програмою ”Первинна медична допомога населенню” передбачено:

 На програму „Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими,  фельдшерсько-акушерськими пунктами”по загальному фондуна  2018 рік передбачені видатки   в   сумі 30 000 грн., що на588 484 грн. менше ніж передбачалось по бюджету на 2018 рік.

За  бюджетною програмою „Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)”  на 2018 рік передбачені видатки в обсязі  932 000  грн.,що на  5 243 336 грн. менше ніж передбачалось по бюджету на 2018 рік.

На програму  „'Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров`я” передбачено :

-  на програму „Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет” – передбачено кошти в сумі 1 372 500  грн. або на 14 500 грн. більше чим  по бюджету 2018 року  для придбання медикаментів на забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет.  

- на програму „'Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань”  передбачено кошти в сумі 283 500 грн., або на 797 400 грн. менше чим  по бюджету 2018 року.

По програмі „Інші програми, заклади та заходи в галузі охорони здоров’я”передбачено :

-  на програму  забезпечення  пільгового зубопротезування  та інші заходи в галузі охорони здоров’я в сумі 200 000  грн.

- на програму  для забезпечення  виконання заходів із трансплатології враховані видатки в загальній сумі  198 000  грн.

За бюджетною програмою „'Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення” затвердженого видатки на:

- програму „'Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді”  в сумі 546 200 грн., що на       167 400  грн. більше ніж передбачалось у 2018 році.

На програму „Реалізація державної політики у молодіжній сфері” затверджено видатки на :

- на програму „Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України”  на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду в сумі 10 000 грн. За рахунок цих коштів забезпечуватиметься проведення різноманітних заходів (засідання, тренінги з представниками влади та молодіжних громадських організацій, науково-практичні семінари, конференції, круглі столи тощо), спрямованих на реалізацію молодіжної політики та підтримку талановитої молоді, залучення молоді до активної участі в соціальному житті та пропаганду здорового способу життя.. Дані видатки заплановані на  рівні минулих років.

Для проведення спортивної роботи в регіоні у проекті районного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” передбачаються видатки в сумі 17 000 грн. на  проведення  регіональних змагань, оплата витрат, пов’язаних з участю спортсменів в цих змаганнях. Дані видатки заплановані на рівні минулих років.

За бюджетною програмою Фінансова підтримка  дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств” передбачено видатки в сумі 813 500 грн.  для утримання тренерів та інших працівників  та   проведення регіональних змагань громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості „Колос”, оплата витрат, пов’язаних з участю спортсменів в цих змаганнях, а також виплати винагород спортсменам, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських та не олімпійських видів спорту та їх тренерам. Дані видатки більші в порівнянні з минулим бюджетом на 64 400 грн.

За бюджетною програмою „Фінансова підтримка регіональних осередків Всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення  навчально-тренувальної та спортивної роботи” передбачено видатки в сумі 12 000 грн. на  проведення  регіональних змагань громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості „Колос”, оплати витрат, пов’язаних з участю спортсменів в цих змаганнях, а також виплати винагород спортсменам, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських та не олімпійських видів спорту та їх тренерам. Дані видатки заплановані на рівні минулих років.

За бюджетною програмою Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості” передбачено видатки на 2019 рік в сумі              311 800  грн., що на 30 100 грн. більше в порівнянні з минулим роком.

 Управлінню освіти і науки райдерж­адмініс­трації передбачено видатки  в загальній сумі 178 706 300 грн. в тому числі по загальному фонду в сумі   174 277 300  грн., по спеціальному фонду в сумі 4 429 000 грн. Обсяг видатків загального фонду зменшено  порівняно з показниками 2018 року на 19 918 200  грн., або на10,2  відсотка.

За бюджетною програмою по загальному фонду  „Дошкільна освіта” на 2019 рік  передбачені видатки в обсязі 17 561 900  грн., що 3 446 200 грн. менше в порівнянні з минулим роком. На утримання з районного бюджету на бюджети територіальних громад  перейшли Луковицький, Молодійський Черепковецький дитячі дошкільні установи. Кількість вихованців в установах  складає 648, видатки на утримання однієї дитини в дитячій дошкільній установі складає  27 102  грн.

За бюджетною програмою по загальному фонду „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садом, інтернат при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” на 2019 рік  передбачені видатки в обсязі      143 808 200 грн., що на 16 788 900 грн. менше в порівнянні з бюджетом 2018 року. На утримання з районного бюджету на бюджети територіальних громад  перейшли Луковицька, Молодійська,Чагорська, Черепковецька, Кут- Баїнська ЗОШ та Нововочинецький НВК. Кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх  закладах складає 5 394, видатки на утримання одного учня складають 26 661  грн.

За бюджетною програмою по загальному фонду „Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” на 2019 рік передбачені видатки в сумі  5 003 300  грн., що на    281 700 грн. менше в порівнянні з минулим роком. У 2019 році надання позашкільної освіти буде здійснюватись у двох навчальних закладах. Гурткова робота в цих закладах здійснюється за наступними напрямами: науково-технічний; еколого-натуралістичний; туристично-краєзнавчий; фізкультурно-спортивний; художньо-естетичний. Кількість учнів які навчаються у позашкільних   закладах складає 2 080,  видатки на утримання одного учня складають                2 405  грн.

За бюджетною програмою по загальному фонду „Методичне забезпечення  діяльності навчальних закладів” на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі 1 749 700 грн., що на 20 900    грн. більше в порівнянні з бюджетом  2018 року.

За бюджетною програмою „Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти” на підпрограму „Забезпечення діяльності інших  закладів у сфері освіти”на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі  4 279 700 грн., що на 781 100 грн. більше в порівнянні з 2018 роком.

За бюджетною програмою „Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)” на 2019 рік  передбачено видатки по загальному фонду в обсязі   160 000 тис. грн., що відповідає бюджету   2018 року.

За бюджетною програмою „Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкілна 2019 рікпередбачено видатки в сумі 1 696 400 грн., що на 131 100 грн. більше в порівнянні з бюджетом 2018 року. Кількість учнів які навчаються у дитячо-юнацьких спортивних школах  складає 612,  видатки на утримання одного учня складають 2 772 грн.

 Управлінню праці та соціального захисту населення  райдержадміністраціїпередбачено видатки в загальній сумі 251 824 526 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі  251 744 526  грн., що на 13 492 174 грн. менше, ніж передбачалось по бюджету на 2018 рік., по спеціальному фонду в сумі 80 000 грн.

За бюджетною програмою на „Надання допомоги сім’ям з дітьми,  малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям  заплановані кошти в сумі 193 614 200 грн., що більше  на  21 389 600 грн., або на 12,4 %, ніж передбачено на  2018 рік.

За бюджетною програмою „Надання пільг та житлових субсидій  населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачанні і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот передбачені кошти на 2019 рік в сумі              33 178 700 грн., що менше на   17 221 500 грн., або на 34,2 %, ніж    річний план 2018 року.

За бюджетною програмою „Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого  та рідкого пічного побутового палива  і скрапленого газупередбаченікошти в сумі    18 700 126 грн., що більше  на 1 362 126 грн.,  або на 7,9 %, ніж  річний план 2018 року.

За бюджетною програмою  „Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя” передбаченікошти в сумі  1 360 800 грн., що більше  на 78 400  грн.,  або на    6,1% ніж    річний план 2018 року.

За бюджетною програмою „Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку” передбачено   кошти в сумі  28 000 грн.

За бюджетною програмою „Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті ” передбачено   кошти в сумі  100 000 грн. 

За бюджетною підпрограмою „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомогипередбаченікошти в сумі  70 000 грн., що складає 100,0 %,  до бюджету 2018 року.

За бюджетною підпрограмою „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”  передбачені кошти в сумі 122 000 грн., що дасть можливість за результатами комісії по розгляду звернень громадян району  надавати допомогу малозабезпеченим верствам населення, учасникам  антитерористичної операції (учасникам бойових дій) та членам їх сімей, бійцям-добровольцям.

За бюджетною підпрограмою„Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ  та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг” передбаченікошти в сумі 7 000 грн. (надання пільг  реабілітованим та  бійцям-добровольцям).

 

Відділу культури і туризму райдержадміністрації передбачено видатки в сумі 6 700 700 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі  6 375 000 грн., що на  981 000  грн. більше ніж планувалось по бюджету на 2018  рік, по спеціальному фонду в сумі 325 700 грн..

За бюджетною програмою по загальному фонду  „Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними)” передбачено видатки в сумі 1 656 800 грн., що на 195 300  грн. більше бюджету 2018 року. Кількість учнів які навчаються у школах естетичного виховання дітей складає 124, видатки на утримання одного учня складають 13 361 грн.

За бюджетною програмою по загальному фонду „Забезпечення діяльності бібліотек” передбачено видатки в обсязі 1 714 300  грн., що на      141 800 грн. більше в порівнянні з бюджетом 2018 року.

За бюджетною програмоюпо загальному фонду „Забезпечення діяльності музеїв і виставок” передбачено видатки в обсязі 308 400 грн., або на 53 200  грн. більше в порівнянні з бюджетом 2018 року.

За бюджетною програмою по загальному фонду „Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інші клубних закладів” передбачено видатки в сумі  1 327 300 грн., що на 132 700  грн. більше бюджету 2018 року.

За бюджетною програмою „Фінансова підтримка кінематографії” передбачено видатки в сумі 100 000 грн., або на 20 000 грн. більше чим планувалось у 2018 році. 

За бюджетною програмою  „Інші заклади і заходи в галузі культури і мистецтва” на підпрограму „Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва” передбачено видатки по загальному фонду в  сумі 1 252 100  грн., що на  14 100 менше чим передбачалось по бюджету на  2018 рік.

За бюджетною програмою  „Інші заходи в галузі культури і мистецтва”передбачено видатки по загальному фонду в  сумі 16 100  грн.

 Фінансовому управлінню Глибоцької райдержадміністрації (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)  за бюджетною програмою ”Резервний фонд” заплановано видатки в сумі 70  000 грн., або на рівні  2018 року.

Передбачається надання іншої субвенції з місцевого бюджету сільським радам для фінансування установ освіти та   культури  в  сумі       9 341 600  грн., або на 1 396 900 грн. менше  ніж планувалось по бюджету 2018 року.

Заплановано надання субвенції з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування Глибоцькій селищній раді в сумі 1 304 100 грн.

Взаємовідносини між районним бюджетом та сільськими бюджетами

 На виконання частини четвертої статті 21 Бюджетного кодексу України  з метою запровадження середньострокового бюджетного планування розроблено Прогноз районного бюджету на 2020-2021 роки, що додається. 

Copyright 2015 Глибоцька РДА - Районна рада на сесії 21 грудня 2018 року ухвалила районний бюджет на 2019 рік.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free
Версія сайту для
людей з вадою зору