Пільги членам родини загиблого учасника АТО

На сьогоднішній час, гостро постає питання, щодо захисту осіб, які мужньо захищають нашу країну, навіть ціною власного життя. Виникає питання, що може зробити держава для цих осіб, для їх сімей, які, втратили опору та годувальника. Головним напрямком держави має ставати захист та надання будь-якої допомоги, пільг для цих осіб.
Держава здійснює соціальних захист цих осіб, а саме встановлює систему правових і соціальних гарантій. Це пов’язано з тим, що у зв’язку з особливим характером військової служби, яка пов’язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації.
Надаються пільги сім’ям учасників бойових дій, які брали участь у антитерористичної операції:
— Померли, загинули;
— Оголошені померлими;
— Оголошені безвісти відсутніми.
— Хто є членом сім’ї загиблого?
До членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців та інших осіб, зазначених у Законі «Про ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», належать:


— утриманці загиблого або померлого, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;
— батьки;
— один з подружжя, який не одружився вдруге;
— діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
— діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;
— діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;
— діти померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
Навіщо потрібен статус та посвідчення «Член сім’ї загиблого»?
Для отримання пільг необхідно отримати посвідчення «Член сім’ї загиблого».
Дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного віку передбачені законодавством пільги надаються на підставі довідки, що видається матері (або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну) за місцем реєстрації дитини. Після досягнення такими особами 16-річного віку в посвідчення (на правій внутрішній стороні) вклеюється новий бланк, який продовжує дію посвідчення на наступний рік.
Куди потрібно звертатись?
Статус члена сім’ї загиблого (померлого) встановлюється управліннями праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина, куди і звертаються члени сім’ї з відповідними документами та отримують відповідні посвідчення.
Як отримати статус «Член сім’ї загиблого»?
Перелік необхідних документів визначається рішеннями місцевих державних адміністрацій.
Примітка: Необхідний пакет документів відрізняється залежно від регіону (наприклад, це можуть бути):
— паспорт заявника;
— свідоцтво про народження заявника (для дітей померлого);
— свідоцтво про народження померлого (для його батьків);
— свідоцтво про одруження (для чоловіка або дружини померлого);
— довідка з військкомату, яка підтверджує безпосередню участь у бойових діях;
— свідоцтво про смерть ветерана війни;
(Додаткові документи для членів сімей, які не були включені у склад Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, але виконували завдання АТО у взаємодії із ними):
— клопотання про надання статусу особи;
— документи або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які спільно з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни відповідно до цього Закону, що підтверджують участь загиблої (пропалої безвісти), померлої особи в антитерористичній операції;
— довідка керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, Генерального штабу Збройних Сил України про виконання добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
— висновок медико-соціальної експертної комісії про зв’язок смерті померлої особи з участю в антитерористичній операції.
Примітка: Пільги для сім’ї загиблих можуть визначатися одночасно кількома законами. Наприклад, якщо загибла особа була військовослужбовцем, то певні пільги визначаються Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про боротьбу з тероризмом». Якщо виникають колізії між законами, особа може за власним бажанням обрати, положеннями якого з названих вище законів користуватися для отримання пільги. Крім того, додаткові або підвищені пільги можуть бути передбачені актами місцевих органів влади.
За законом «Про боротьбу с тероризмом» — Якщо особа, яка брала участь у боротьбі з тероризмом, загинула під час проведення антитерористичної операції, членам її сім’ї та особам, що перебували на її утриманні:
виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України одноразова допомога в розмірі двадцяти прожиткових мінімумів;
відшкодовуються витрати на поховання загиблого;
призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника;
а також зберігаються пільги, які мав загиблий, на отримання житла, оплату житлово-комунальних послуг тощо.
Хто надає пільги?
— органи соціального захисту;
— підприємства, установи, організації відповідно до їх компетенції
Які саме пільги передбачаються у законодавстві для сімей загиблих учасників АТО?
Відповідні пільги можна класифікувати у такі групи.
1. Медичне обслуговування:
— безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
Примітка: відпуск лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування осіб провадиться аптеками за рецептами, виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання цих осіб.
— безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів) — можливе як у державних так і приватних стоматологічних клініках (проте не у всіх);
Примітка: цими двома пільгами можна користуватися за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
— безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
Хто забезпечує — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад.
Що потрібно робити:
Ø Отримати довідку за формою 070/о у тій лікувальній установі, де член сім’ї загиблого проходив лікування.
Ø Подати заяву та медичну довідку та довідку з місця роботи про те, що їм не видавалася безплатна путівка протягом 2 попередніх років (для працюючих осіб та осіб, що не досягли встановленого законодавством пенсійного віку, забезпечуються путівками за місцем основної роботи або за місцем обліку в структурних підрозділах)
Ø Стати на облік в органі соціального захисту населення за місцем проживання.
Ø Отримати путівку в порядку черговості у міру надходження путівок строком на 18-21 день один раз на два роки.
Примітка:
1. Особа, що перебуває на обліку для забезпечення путівки в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органах міських рад, але в поточному році одержала безплатну путівку в іншій організації, знімається з обліку.
2. Компенсація за доплату, пов’язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, та за продовження строку лікування не здійснюється.
3. Можливо отримати грошову компенсацію замість путівки.
4. Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування членам сім’ї загиблого виплачується за їх бажанням у розмірі вартості самостійного санаторно-курортного лікування на час проведення оздоровлення, але не більше ніж середня вартість санаторно-курортної путівки.
• щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
• першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
• користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
2. Соціальне обслуговування:
— виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
— першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту – як у державних так і приватних підприємствах, установах, організаціях;
Примітка: Пільги на безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів надаються незалежно від місця проживання осіб, яким надані пільги.
Пільги на проїзд залізничним, водним, повітряним, міжміським автомобільним транспортом можуть надаватися на території інших держав, якщо укладено відповідні міждержавні договори (угоди).
Примітка: особами, надається право на позачергове забезпечення продовольчими товарами поліпшеного асортименту та промисловими товарами підвищеного попиту відповідно до переліку і норм, встановлених Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
Для продажу зазначеним особам продовольчих і промислових товарів створюються спеціальні салони-магазини, секції, відділи та інші види пільгового торговельного обслуговування.
— позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома.
Примітка: надається за висновками медичних закладів особам, які потребують постійного стороннього догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування їм відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом. Рішення про відшкодування витрат приймають районні (міські) відділи соціального захисту населення.
Потрібно подати такі документи:
Ø заява;
Ø довідка, видана житлово-комунальною організацією, а в населених пунктах, де їх немає, — відповідними Радами народних депутатів, про склад сім’ї та умови проживання заявника (за встановленою формою);
Ø висновок медичного закладу за місцем проживання про наявність медичних показань чи протипоказань (їх характер і тривалість) для влаштування до стаціонарного закладу відповідного профілю та взяття на обслуговування службами соціального захисту населення вдома.
Примітка: розмір відшкодування становить до 25 відсотків посадового окладу соціального працівника. Конкретні розміри відшкодування витрат встановлюються з урахуванням стану здоров’я особи, яка потребує догляду, обсягу соціального обслуговування та умов проживання (міська або сільська місцевість, наявність або відсутність комунально-побутових зручностей, транспортної мережі та ін.).
3. Пов’язані з працею:
використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час;
одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації.
4. Житлово-комунальні послуги:
— 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);
— 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.
Умови:
— Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.
— Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 50-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю);
— Знижка визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), незалежно від наявності в складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку плати.
Примітка: надаються особам, які мають право на пільгу та членам їх сімей, які проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.
Примітка: До комунальних послуг належать: водопостачання, включаючи постачання привізною водою для господарсько-побутових потреб; гаряче водопостачання; користування тепловою енергією; вивезення побутових відходів; водовідведення, включаючи обслуговування вигрібних ям загального та особистого користування в садибах житлових будинків; газ, у тому числі зріджений, що використовується для опалення житлових приміщень, підігріву води в будинках, які не мають централізованого гарячого водопостачання; користування електроенергією.
Пільги щодо плати за користування електроенергією в гаражах, дачних будинках і на садових ділянках не надаються, за винятком, коли споруди знаходяться на присадибних ділянках за місцем проживання.
Щодо газу, електроенергії, водопостачання.
Примітка: Якщо споживач відповідно до законодавства має пільги з оплати природного або скрапленого газу, в договорі робиться відповідна позначка.
У разі отримання права на пільги з оплати природного або скрапленого газу споживач повинен звернутися до газопостачального підприємства з письмовою заявою та документами, що підтверджують його право на пільги.
Примітка: Споживач, який має право на встановлені законодавством пільги з оплати спожитої електричної енергії, повідомляє у письмовій заяві енергопостачальника про своє право на пільгу з посиланням на відповідний законодавчий акт. Пільгова оплата електричної енергії здійснюється з дня подання споживачем заяви.
У разі коли декілька членів однієї сім’ї, які проживають разом, мають право на пільги з оплати спожитої електричної енергії, пільга надається тільки одному з членів сім’ї.
Споживач, який має декілька пільг, може обрати одну, більшу за розміром пільгу.
Пільги з оплати спожитої електричної енергії надаються тільки за місцем постійного проживання.
Примітка: У разі коли споживач відповідно до законодавства має пільги з оплати послуг, у договорі робиться відповідна позначка. При цьому дані про зазначену пільгу вносяться у договір між виконавцем та постачальником.
У разі отримання права на пільги споживач подає виконавцю письмову заяву та документи, що його підтверджують. Оплата за послуги з урахуванням пільг нараховується з дати подання документів, що підтверджують право на пільгу.
У разі встановлення квартирних засобів обліку їх показання розподіляються пропорційно кількості мешканців квартири. Пільги споживачам з оплати послуг надаються на частку, отриману після такого розподілу, за фактичними витратами, але не вище нормативів (норм) споживання, визначених законодавством.
50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.
5. Послуги зв’язку:
позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів — додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів.
Примітка: пільги щодо абонементної плати за користування квартирним телефоном і погодинної оплати місцевих розмов надаються за умови перейменування абонемента на особу, яка має право на пільги, з дня її звернення.
6. Ремонт житла, забезпечення житлом, відведення земельних ділянок:
— позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;
Примітка:Безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир проводиться за місцем постійного проживання і реєстрації особи (на праві приватної, зокрема спільної, власності).
Періодичність проведення безоплатного капітального ремонту визначається органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування за місцем постійного проживання і реєстрації особи,але не частіше одного разу на 10 років.
Примітка: органи виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих рад зобов’язані подавати допомогу сім’ям загиблих військовослужбовців у будівництві індивідуальних жилих будинків. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку;
— позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій статті, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.
Примітка: для отримання житла особа повинна підпадати під одну з категорій «осіб, що потребують поліпшення житлових умов».
Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни:
1) забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається виконавчими комітетами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів разом з радами профспілок. Цей рівень періодично переглядається вказаними органами;
2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;
3) які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї.;
4) які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;
5) які проживають не менше 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;
6) які проживають у гуртожитках;
7) які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати).
— Першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва сім’ям загиблих військовослужбовців.
Члени сім’ї загиблого можуть безоплатно отримувати земельні ділянки в такому розмірі:
— для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 га;
— для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара
— для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;
— для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара.
одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва.
Примітка: у разі загибелі (смерті) позичальника (одного з членів сім’ї позичальника) –військовослужбовця, що настала під час проходження ним військової служби у період проведення АТО, за рахунок бюджетних коштів погашається вся сума зобов’язань за кредитом, що існувала на момент його загибелі (смерті) .
першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів;
7. Пільги при сплаті обов’язкових платежів:
зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
Примітка: відповідно до податкового законодавства не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога, надана (виплачена) благодійниками, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції, на користь членів сімей УБД, які під час участі в АТО зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, загинули, померли внаслідок поранення чи визнані безвісно відсутніми.
8. Грошова допомога:
до 5 травня членам сімей померлих виплачується разова грошова допомога;
Хто виплачує:
управління праці та соціального захисту населення

Copyright 2015 Глибоцька РДА - Пільги членам родини загиблого учасника АТО.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free
Версія сайту для
людей з вадою зору