ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг"

Перейти за посиланням 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про адміністративні послуги (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.409) {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 399-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.255}

Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.
Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 1) адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону; 2) суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг; 3) суб’єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Детальніше...

Copyright 2015 Глибоцька РДА - Нормативно-правова база ЦНАП.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free
Версія сайту для
людей з вадою зору