НАБУВ ЧИННОСТІ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

2 серпня 2017 року набув чинності в повному обсязі Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».
Цей Закон був прийнятий Верховною Радою України 1 липня 2014 року на виконання міжнародних зобов’язань України, що виникають з умов Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.
Закон визначив Антимонопольний комітет України як Уповноважений орган з питань державної допомоги та встановив правові засади проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання та здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції.
З 2 серпня 2017 року надавачі державної допомоги, перед прийняттям рішення про надання нової державної допомоги суб’єктам господарювання чи внесення змін до умов чинної державної допомоги, зобов’язані повідомляти Антимонопольний комітет України, з метою отримання рішення про допустимість державної допомоги для конкуренції.
Крім того, вся існуюча державна допомога має бути приведена у відповідність до вимог Закону.


Також Антимонопольний комітет України уповноважено приймати рішення про тимчасове припинення надання державної допомоги та повернення незаконної державної допомоги, визнаної недопустимою для конкуренції.
Відповідно до Закону, надавачами державної допомоги є органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, а також юридичні особи, що діють від їх імені, уповноважені розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами і ініціюють та/або надають державну допомогу.
Під державною допомогою суб’єктам господарювання розуміється підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.
До форм державної допомоги відносяться, зокрема:
надання субсидій та грантів; дотацій; податкових пільг, відстрочення або розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов’язкових платежів;
списання боргів, включно із заборгованістю за надані державні послуги, списання штрафних санкцій, компенсація збитків суб’єктам господарювання;
надання гарантій, кредитів на пільгових умовах, обслуговування кредитів за пільговими тарифами;
зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів господарювання перед фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
надання, прямо чи опосередковано, суб’єктам господарювання товарів чи послуг за цінами нижче ринкових або придбання товарів чи послуг суб’єктів господарювання за цінами, вище ринкових;
продаж державного майна за цінами, нижче ринкових;
збільшення державної частки в статутному капіталі суб’єктів господарювання або збільшення вартості державної частки на умовах, неприйнятних для приватних інвесторів.

 

Copyright 2015 Глибоцька РДА - НАБУВ ЧИННОСТІ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ».
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free
Версія сайту для
людей з вадою зору