Розпорядження № 52 від 12.02.2017

Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування" 

ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування"

ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування"


1. Економіка
1.1. Відомості, які містять службову інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.
1.2. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, що за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.
1.3. Відомості про підприємства державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки, які не становлять державну таємницю.
1.4. Зведені відомості про складські запаси комплектуючих виробів і готової продукції підприємств, за винятком озброєння (боєприпасів, військової техніки, комплектуючих виробів до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів).
2. Транспорт та зв'язок
2.1. Відомості за окремими показниками про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки перевезень залізничним, автомобільним, повітряним, водним транспортом спеціальних вантажів (виробів, матеріалів народногосподарських вантажів, що маю ть особливу цінність для держави, вантажів з небезпечними властивостями (вибухові та радіоактивні), які не становлять державну таємницю.
2.2. Відомості про дії чергових змін та посадових осіб структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій зв'язку за встановленими нормами та схемами передачі сигналів оповіщ ення, особливо важливих телеграм з мобілізаційних питань, які не становлять державної таємниці.
2.3. Зведені відомості про мобілізаційне розгортання відомчих формувань видів транспорту та галузі зв'язку, які не становлять державну таємницю.
2.4. Відомості за окремими показниками про організацію окремого об'єкта урядового та спеціального зв'язку.
2.5. Відомості про встановлення (зняття) телефонних апаратів урядового зв'язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв'язку.
3. Містобудування та архітектура
3.1. Графічна частина містобудівної документації , яка розроблена на картографічній основі, що має гриф «Для службового користування».
3.2. Відомості про координати геодезичних пунктів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяю ть обчислю вати або уточню вати вказані координати.
3.3. Спеціальні карти, створені в державній системі координат У СК-2000 або системі координат СК-63, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських підходів і перевалів масш табів 1: 50 000 - 1:200 000, карти ділянок крім масш табів 1: 25 000 і 1: 50 000.
3.4. Звіти про інженерні виш укування для складання проектів планування та забудови населених пунктів Чернівецької області.

Детальніше...

ПЕРЕЛІК відомостей, що становить службову інформацію

1. До службової в районній державній адміністрації належить така інформація: 1) що міститься в документах районної державної адміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності районної державної адміністрації, або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процессом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; 2) стосовно сфери оборони країни, яку віднесено до державної таємниці. 2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоється гриф «для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Copyright 2015 Глибоцька РДА - Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free
Версія сайту для
людей з вадою зору