Методичні рекомендації щодо зміни у призначенні субсидій і пільг

І.   Житлові субсидії

У Порядку призначення та надання населенню субсидій відбулись такі зміни, згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 635 (чинна з 21.09.2016) «Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»:

 Постанова додає до порядку щодо обчислення сукупного доходу для призначення населенню житлових субсидій:

1). Для  призначення  субсидії  сукупний  дохід  обчислюється, виходячи  з «доходів, нарахованих особам, які досягли 14-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи»;

 2). Не враховуються до сукупного доходу при призначенні субсидії також вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

До сукупного доходу на даний час  не враховуються:

– сплачені особою аліменти;

доходи від розміщення  депозитів;

– частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;

– частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;

–одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

– державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– щомісячна  адресна допомога  внутрішньо  переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

– оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;

– допомога громадських та благодійних організацій;

 

– допомога на поховання;

– одноразова допомога, яка надається  відповідно  до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.  Особам, які беруть (брали) безпосередню участь  у  проведенні  антитерористичної  операції, та/або  членам їх сімей до сукупного доходу не враховуються:

      – отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної  операції грошове забезпечення та інші виплати і види  соціальної допомоги, що  здійснюються військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил, Національної  Гвардії, тощо;

    – отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у проведенні    антитерористичної операції благодійна допомога незалежно  від  розміру та джерела походження).

Особливості врахування доходів такі:

1).  Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осібстаном на 31 грудня цього ж року, або в якої відсутні доходи, але вона навчалася за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатнихосіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії;

2).  Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня цього ж року, але яка протягом зазначеного періоду отримувала хоча б один з наступних видів доходу: пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, допомогу по безробіттю або будь-які доходи, отримані особою, яка не досягла 18-річного віку станом на 31 грудня року, за який враховуються такі доходи, то у розрахунок субсидії включаються фактичні розміри отриманих такими особами доходів;

3).  Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, відсутні доходи, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії.

В окремих випадках за рішеннямдержадміністрацій, виконавчих органів міських, районних рад або комісій, які ними утворюються, для осіб, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися середньомісячний сукупний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи;

4).  Для осіб, які протягом року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, перебували на строковій військовій службі, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих (не отриманих) такою особою доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи;

5).  У разі, коли особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

6). Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, - трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, - чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. При цьому не враховується дохід, отриманий самозяйнятою особою, та дохід від підприємницької діяльності, інформацію про які надано ДФС на запит. Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначається на початок місяця, з якого призначається субсидія.

  Передбачено механізм подання заяви і декларації в електронній формі

Заява та декларація можуть бути надіслані структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника (орендарі — за місцем проживання) поштою або в електронній формі з накладенням електронного цифрового або електронного підпису.

У разі отримання надісланих заяви та декларації, в яких відсутній електронний цифровий або електронний підпис, субсидія призначається лише після підпису зазначених документів у місячний строк, зокрема під час складання акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. У разі не підписання в зазначений строк заяви і декларації подаються нові заява і декларація.

 Уточнено порядок автоматичного призначення субсидії громадянам на наступний період

У разі отримання за запитом інформації про збільшення чисельності зареєстрованих у житловому приміщенні осіб — надання субсидії припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни.

 Передбачено можливість звернення осіб у разі незгоди з рішенням про автоматичне призначення субсидії

Особа, що не згодна з рішенням про проведення розрахунку субсидії на наступний період та має додаткові обставини, які безпосередньо впливають на визначення розміру сукупного доходу за попередній період, повідомляє про це структурний підрозділ з питань соціального захисту та подає відповідні підтвердні документи для проведення перерахунку субсидії в межах строку призначення.

 ІІ. Соціальні нормативи призначення житлової субсидії

(встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування») 

 Соціальні нормативи користування послугами газопостачання, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії:

У разі використання природного газу для індивідуального опалення - 5,5 куб. метра природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період (було - 7куб. метрів);

 для користування послугами з газопостачання:

- за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання - 4,4 куб. метра на одну особу на місяць (було 6 куб. метрів);

- за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 7,1 куб. метра на одну особу на місяць (було 9 куб. метрів);

- за наявності газової плити та газового водонагрівача - 14 куб. метрів на одну особу на місяць (було 18 куб. метрів);

 КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ, з урахуванням яких визначаються соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами залежно від особливостей регіонів та типу будівель:

 Коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення: 1-2-поверхові будівлі – коефіцієнт 1,036; будівлі на 3 і більше поверхів – 0,604.

 Зміни у Порядку надання субсидій

від 30.04.2016  (постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 319)

від 21.09.2016 (постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 635):

 У разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг особам, які зареєстровані (фактично проживають – для орендарів) у житловому приміщенні (будинку), у період  її  отримання  не нараховуються.  Зазначене не призведе до зменшення рівня соціального захисту населення, оскільки до внесення змін субсидії розраховувалися з урахуванням пільг на оплату послуг. Обсяг обов'язкового платежу за послуги залежить лише від доходу сім'ї.

 Порядок доповнено переліком послуг, на оплату яких призначається субсидія: послуга з управління будинком.

 Субсидія призначається особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні на підставі  договору  найму  (оренди)  житла  (далі - орендар),  - доповнено: якщо  їй  нараховується  плата  за  житлово-комунальні  послуги.

 Відтепер субсидії призначаються на підставі доходу за попередній календарний рік, а субсидія, яка призначається у I кварталі - на підставі доходу за перші три квартали попереднього календарного року.  Виключено норму щодо призначення субсидії на підставі доходів за три місяці, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії, а також щодо врахування  розміру пенсії за останній місяць перед зверненням. 

 Для осіб, які протягом року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, перебували на строковій військовій службі, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих (не отриманих) такою особою доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи. 

У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

Змінено обрахування доходу для призначення субсидії:

 При обрахуванні доходу для призначення субсидії обчислюється загальний розмір доходів особи за попередній календарний рік, після чого розраховується середньомісячний дохід.

 Застосування абзаців пункту 12 Положення (врахування розміру прожиткового мінімуму або фактичних доходів) здійснюється залежно від того,  який статус мала особа у конкретному місяці, а саме:

 Збільшено розміри доходів, які враховуються для фізичних осіб-підприємців (які обрали спрощену систему оподаткування):

- до двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, – для платників єдиного податку першої групи; (було – один розмір)

- до трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, – для платників єдиного податку другої групи; (було – два розміри)

- до чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, – для платників єдиного податку третьої групи; (було – три розміри).

 При цьому до сукупного доходу таких осіб не враховується дохід, отриманий самозяйнятою особою та дохід від підприємницької діяльності, інформацію про які надано ДФС на запит. Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначається на початок місяця, з якого призначається субсидія.

 Особи, які отримують допомогу по догляду за інвалідом 1 групи (на сьогодні сума допомоги становить 20,96 грн.) або особою, яка досягла 80-річного віку (на сьогодні сума допомоги становить 20,96 грн.)– до сукупного доходу таких осіб враховуватиметься дохід на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.   (Прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 травня 2016 року – у розмірі 1 450 грн; з 1 грудня 2016 року – у розмірі 1 550 грн.

 Доповнено перелік доходів, які не включаються до сукупного доходу при призначенні субсидії:  до сукупного доходу не включатимуться державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (це допомога на дітей, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях), та щомісячна  адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття   витрат   на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних  послуг).

 Для призначення субсидії, окрім заяви та декларації, подаються довідки про доходи.

 У разі смерті особи, якій було призначено субсидію, надання субсидії не припинятиметься до закінчення опалювального (неопалювального) періоду за умови, що у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані інші особи, яким нараховується плата за житлово-комунальні  послуги (до змін надання субсидії не припинялося до закінчення терміну призначення субсидії).

 Якщо особа декілька місяців отримувала один вид доходу (стипендія, допомога), а решту місяців немала доходів, то після розрахунку середньомісячного доходу за рік, якщо він менший від прожиткового мінімуму, у місяцях, коли отримувалась стипендія або допомога, враховуються фактичні їх розміри, а інших місяцях – прожитковий мінімум.

Якщо особа отримувала декілька місяців заробітну плату, а інші місяці без доходів, то у разі коли середньомісячний дохід за рік менший від прожиткового мінімуму, для розрахунку субсидії береться середньомісячний дохід на рівні прожиткового мінімуму.

Якщо особа перебувала декілька місяців на строковій військовій службі, то середньомісячний дохід за ці місяці враховується на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, обчислюється середньомісячний дохід за інший період року, і якщо він менший від прожиткового мінімуму, середньомісячний дохід за цей період враховується на рівні прожиткового мінімуму, а якщо більший – фактичний розмір доходу.

 Надано право неповнолітнім дітям (студентам денної форми навчання), які зареєстровані та проживають у гуртожитках, отримувати субсидію:

 Змінено термін надання субсидії.

- Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального періоду, але не більше ніж на 12 місяців.

- За наявності договору найму (оренди) субсидія призначається з місяця  звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, та до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору найму (оренди). На наступний строк субсидія призначається за особистим зверненням орендаря.

 Доповнено перелік випадків для проведення перерахунку субсидії, зокрема:

-  зміна соціальних нормативів використання житлово-комунальних послуг; 

-  нарахування плати за централізоване опалення за відсутності засобів обліку з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря.

 Передбачено повернення залишків невикористаних субсидій.

 Після  закінчення  опалювального сезону: 

- сума  невикористаної  субсидії на оплату послуг з централізованого опалення повертається виробником/виконавцем таких послуг до бюджету в  повному обсязі на підставі акта звіряння, складеного разом із структурним  підрозділом  з  питань соціального захисту населення;

частина невикористаної суми субсидії на оплату послуг індивідуального опалення, що еквівалентна 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 кВт•г електричної  енергії  (в  разі використання природного газу/електричної енергії для індивідуального опалення),  зараховується виконавцем/виробником  як  оплата  послуг, у тому  числі обов’язкової  частки  платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди

частина   невикористаної   суми  субсидії  на  оплату  послуг  індивідуального   опалення,  крім  коштів,  що залишаються  на  рахунках  домогосподарства,   повертаються  виробником/виконавцем  таких  послуг  до  бюджету на підставі акта звіряння, складеного разом із структурним підрозділом з питань  соціального захисту населення.

 Варто зауважити, що і пільги, і субсидії відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету.

 4. Умови, за яких  надається пільга зі сплати ЖКП

 Для отримання пільги на оплату житлово-комунальних послуг особа, яка має право на пільги, повинна звернутись до надавача послуг, подати заяву, оригінал посвідчення, яке засвідчує право на пільгу, та його копію, ідентифікаційний номер, довідку про склад сім'ї (для визначення права на пільги членів сім'ї). Крім цього, пільговику необхідно звернутись також до органу соціального захисту для внесення даних про пільговика до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги.

Варто нагадати, що відповідно до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2015 № 389, пільги окремим категоріям пільговиків надаватимуться за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (з 01.01.2016 – 1930 грн.).

 Це такі категорії осіб, які мають право на пільги:

- учасники війни;

- члени сімей загиблих (померлих) учасників війни;

- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

- вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

- особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

- вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

- жертви нацистських переслідувань;

- діти війни;

- пенсіонери, які раніше працювали педагогічними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них

- пенсіонери, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у таких населених пунктах;

- пенсіонери, які раніше працювали у бібліотеках у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них;

- пенсіонери, які працювали у сфері захисту рослин у сільській місцевості і проживають там;

- пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у сільській місцевості і селищах міського типу і проживають у них;

- багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей, сім’ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;

- звільнені із служби за віком, хворобою або вислугою років працівники міліції, особи начальницького складу податкової міліції, особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби;

- діти (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатні члени сімей, які перебували на їх утриманні;

- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 3;

- дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

- сім’ї, які мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;

- батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;

- особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків.

Copyright 2015 Глибоцька РДА - Методичні рекомендації щодо зміни у призначенні субсидій і пільг.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free
Версія сайту для
людей з вадою зору