В Управлінні Держпраці проведено колегію за результатами роботи у першому півріччі 2019 року

Відбулася розширена підсумкова колегія Управління Держпраці у Чернівецькій області.

Очолив роботу колегії начальник територіального органу Державної служби України з питань праці Іван Луцак.

Участь у зібранні  взяли члени колегії, керівники структурних підрозділів, запрошені представники місцевих підприємств та установ.

Одним із основних питань порядку денного йшлося  про підсумки діяльності органу Держпраці у сфері  державного нагляду (контролю) за станом  промислової безпеки та охорони праці на підприємствах області у першому півріччі 2019 року.

Так, у звітному періоді  головними державними інспекторами проведено 343 перевірки стану промислової безпеки та охорони праці на виробничих об’єктах 216 суб’єктів господарювання.

Уточнено, що заходами охоплено 1, 8%  місцевих підприємств.  Наголошено на тому, що інспектувалися, у першу, чергу, ті суб’єкти господарювання, які належать  до високого та середнього ступеня ризику.

Детальніше...

Роз’яснення Держпраці: особливості укладання контракту

Управління Держпраці у Чернівецькій області інформує:

відповідно до чинного законодавства України, а саме частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України - «Трудовий договір»,- контракт є особливою формою трудового договору, у якому строк його дії, права,  обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, у тому числі дострокового, можуть встановлюватися за угодою сторін.

Нагадаємо, трудовий договір - угода між працівником та суб’єктом господарювання (підприємством, установою, організацією), або уповноваженим ним органом, фізичною особою - підприємцем, за якою працівник зобов’язується виконувати  роботу, визначену цією угодою, та дотримуватися умов внутрішнього трудового розпорядку.

Натомість власник підприємства, установи, організації, або уповноважений ним орган, фізична особа - підприємець зобов’язуються виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. 

Детальніше...

Індексація заробітної плати - обов’язкова умова для роботодавця

Управління Держпраці у Чернівецькій області інформує:
стаття 94 Кодексу законів про працю України - «Заробітна плата» - регламентує, що заробітна плата - це винагорода, обчислена як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації і максимальним розміром не обмежується.
Згідно зі статтею 95 Кодексу законів про працю України, а саме частиною шостою, заробітна плата підлягає індексації.
Обов’язковість проведення індексації визначено Законом України «Про індексацію трудових доходів населення».
Умови та деталі проведення індексації визначено Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України за №1078 від 17.07.2003 року.

Детальніше...

Держпраці - про підстави анулювання дозвільних документів

Управління Держпраці у Чернівецькій області повідомляє про підстави для анулювання дозвільних документів.
Підставами анулювання дозволу є:
заява роботодавця або уповноваженої ним особи про анулювання дозволу;
припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) або підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем;
виявлення у поданих роботодавцем документах недостовірних відомостей щодо виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
повторне порушення вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, якщо в акті розслідування встановлено, що причиною такої події стало недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;

Детальніше...

Молоді працівники піддають себе значним ризикам на робочому місці

Управління Держпраці у Чернівецькій області інформує:
кожен громадянин, згідно зі статтею 43 Конституції України, має право на належні, безпечні та здорові умови праці.
Чинним законодавством України, а саме статтею 14 Закону України «Про охорону праці» - «Обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно - правових актів з охорони праці», працівників зобов’язано дбати про власну безпеку на виробництві.
Водночас кожен із роботодавців зобов’язаний створити на підприємстві, в установі, організації , на кожному робочому місці у кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
Такою є норма статті 13 Закону України «Про охорону праці» - «Управління охороною праці».
Згідно з аналітичними даними, у світі понад 15 відсотків робочої сили, а це понад 540 мільйонів осіб, становлять молоді працівники віком від 15 до 24 років.
Такими є дані Міжнародної організації праці.
Саме молоді працівники зазнають на виробництві несмертельного травмування на 40% частіше, аніж досвідчені й зрілі у віці колеги.

Детальніше...

Держпраці інформує: роботи підвищеної небезпеки мають виконувати лише кваліфіковані працівники

Управління Держпраці у Чернівецькій області інформує суб’єктів господарювання  щодо необхідності належного проведення робіт підвищеної небезпеки, у тому числі, й робіт у замкненому просторі.

Роботи у замкненому просторі, зокрема,  у колодязях, люках та відстійниках,  мають проводитись винятково  кваліфікованим персоналом, укомплектованим для цього всіма необхідними засобами індивідуального захисту.

До таких робіт можуть допускатися лише ті працівники, котрі пройшли навчання та перевірку знань з їх безпечного виконання;

пройшли медичний огляд та не мають протипоказань до виконання даного виду робіт;

забезпечені засобами індивідуального захисту (ізолюючими протигазами, рятувальними поясами,  спецодягом тощо), засобами колективного захисту (газосигналізаторами, ліхтарями тощо).

Обладнання має бути у справному стані.

Перед початком робіт у каналізаційних колодязях, відстійниках, зливних ямах необхідно протестувати стан загазованості, наявність шкідливих та небезпечних речовин.

При необхідності, забезпечити  вентиляцію простору.  

Детальніше...

Незадекларована праця позбавляє працівника на гідні, здорові і безпечні умови праці

Одним з пріоритетних напрямів діяльності Державної служби України з питань праці та її територіального органу - Управління Держпраці у Чернівецькій області -  є запобігання використанню незадекларованої праці.

Це соціальне явище справляє значний негативний вплив на економічний розвиток громади, фінансовий рівень забезпечення громадян.

Незадекларована праця не тільки обмежує можливості держави проводити сучасну соціальну політику у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, пенсійного забезпечення, вона створює недобросовісну конкуренцію щодо тих суб’єктів господарювання, котрі забезпечують виконання взятих на себе зобов’язань щодо сплати податків, охорони праці і соціального забезпечення працівників.

Окрім того, незадекларована праця дає роботодавцям необмежені можливості тиску на працівників.

Незадекларована праця найчастіше проявляється у таких формах:

економічна діяльність без державної реєстрації;

наймана праця без оформлення трудових відносин;

приховування від державних органів частини відпрацьованого робочого часу та заробітної плати;

Детальніше...

Інформація щодо надання повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки

Управління Держпраці у Чернівецькій області інформує:
Порядок подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1401.
Порядок визначає механізм подання суб’єктами господарювання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду та випадки, коли таке повідомлення не подається.
Якщо виробникам або розповсюджувачам продукції стало відомо або повинно бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони ввели в обіг/розповсюдили, становить ризики для споживачів (користувачів), несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, вони зобов’язані упродовж двох робочих днів повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду, у тому числі, про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції, за формою згідно з додатком до Постанови.
Відповідно до статті 7 Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції.

Детальніше...

Між працівниками та роботодавцями області укладено 1451 трудову угоду

У відділі з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області  повідомляють, що за результатами інспекційних відвідувань та інформаційно-роз’яснювальної роботи між роботодавцями та найманими працівниками, з початку 2019 року,  укладено 1451 трудову угоду.

У минулому, 2018, році таких угод було укладено 6366.

Найбільше трудових угод укладалося у сфері торгівлі - понад 3 400 та промисловості - 1 633.

Управління Держпраці у Чернівецькій області нагадує: укладання трудових договорів регламентовано статтею  24 Кодексу законів про працю України - «Укладення трудового договору».

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.

 Додержання письмової форми є обов'язковим:

при організованому наборі працівників;

Детальніше...

Про підстави припинення трудового договору між роботодавцем та працівником

Управління Держпраці у Чернівецькій області інформує щодо випадків, в яких трудові відносини між працівником та роботодавцем можуть бути припинені.
Підставами припинення трудового договору є:
- угода сторін;
- закінчення строку трудового договору, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення;
- призов або вступ працівника або власника - фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин третьої та четвертої статті 119 Кодексу законів про працю України;
- розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39 КЗпП), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41 КЗпП) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45 КЗпП);
- переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;
- відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці;
- набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;

Детальніше...

Copyright 2015 Глибоцька РДА - Управління Держпраці в Чернівецькій області інформує.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free
Версія сайту для
людей з вадою зору