ВАКАНТНІ ПОСАДИ В ГЛИБОЦЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ станом на 05 грудня 2020 року

№ з/п

Назва посади

З якого часу вакантна

Дата оголошення конкурсу

(добору)

Орієнтовна дата проведення конкурсу (добору)

Примітка

 1.  

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

25.03.2020

 

 

 

 1.  

Головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

05.05.2020

 

 

 

 1.  

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

09.09.2020

 

 

На період відпустки без збереження заробітної плати основного працівника для догляду за дитиною

 з 09.09.2020 по 06.03.2021

Про прийняте рішення за результатами добору

На виконання вимог статті 28 Закону України «Про державну службу» та пункту 24 Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 290, оприлюднюємо інформацію про переможця добору на зайняття посади державної служби категорії «В», оголошення про який оприлюднене на Єдиному порталі вакансій державної служби Національного агентства України з питань державної служби 10.11.2020 р. за  №100603:

 

з/п

Прізвище,

ім’я, по батькові кандидата

Найменування посади

Примітка

1

Кащук Олександр Костянтинович

Головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства управління розвитку територій Глибоцької районної державної адміністрації

Строковість укладання контракту – на період дії карантину та до дня визначення  керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

Оголошення про добір на період дії карантину

Глибоцька районна державна адміністрація оголошує добір на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -  головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства управління розвитку територій Глибоцької районної державної адміністрації.

Детальніше...

Про прийняте рішення за результатами добору

На виконання вимог статті 28 Закону України «Про державну службу» та пункту 24 Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 290, оприлюднюємо результати добору на зайняття посади державної служби категорії «В», який оприлюднено на Єдиному порталі вакансій державної служби Національного агентства України з питань державної служби 20.10.2020 р. за  №100602:

з/п

Прізвище,

ім’я, по батькові кандидата

Найменування посади

Примітка

1

Козачук Людмила Петрівна

Головний спеціаліст архівного відділу Глибоцької районної державної адміністрації

Строковість укладання контракту – на період дії карантину та до дня визначення  керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

ВАКАНТНІ ПОСАДИ В ГЛИБОЦЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ станом на 05 листопада 2020 року

№ з/п

Назва посади

З якого часу вакантна

Дата оголошення конкурсу

(добору)

Орієнтовна дата проведення конкурсу (добору)

Примітка

 1.  

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

25.03.2020

 

 

 

 1.  

Головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

05.05.2020

 

 

 

 1.  

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

09.09.2020

 

 

На період відпустки без збереження заробітної плати основного працівника для догляду за дитиною

 з 09.09.2020 по 06.03.2021

 1.  

Головний спеціаліст архівного відділу районної державної адміністрації

20.10.2020

20.10.2020

27.10.2020

 

ВАКАНТНІ ПОСАДИ В ГЛИБОЦЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ станом на 05 жовтня 2020 року

№ з/п

Назва посади

З якого часу вакантна

Дата оголошення конкурсу

Орієнтовна дата проведення конкурсу

Примітка

 1.  

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

25.03.2020

 

 

 

 1.  

Головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

05.05.2020

 

 

 

 1.  

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

09.05.2020

 

 

На період відпустки без збереження заробітної плати основного працівника для догляду за дитиною

 з 09.09.2020 по 06.03.2021

Глибоцька районна державна адміністрація оголошує добір на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста архівного відділу Глибоцької районної державної адміністрації.

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст архівного відділу Глибоцької районної державної адміністрації, категорія «В»

 

Посадові обов’язки

Забезпечення вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку архівної галузі та діловодства в районі.

Прийняття, узагальнення та аналіз інформації з питань розвитку галузі, підготовка  начальнику архівного відділу районної державної адміністрації відповідні пропозиції.

Прийняття участі у розробленні проектів цільових програм, планово-звітної документації відділу. Здійснення реалізацію законодавчих і нормативних актів, програм розвитку архівної справи. Прийняття участі в організаційному забезпеченні нарад, семінарів з відповідних питань.

Здійснення підготовки на розгляд ЕК описи справ постійного зберігання, з особового складу, номенклатури справ, списки установ, документи яких підлягають і не підлягають прийманню на державне зберігання. Здійснення перевірки змісту, оформлення наданих документів відповідно до вимог.

Виконання планових завдань та координування роботи, пов’язаних із забезпеченням збереженості. Прийняття (систематизація по роках, експертиза цінності, звірка наявності документів, переоформлення, перешифрування справ,  підшивка справ, нумерація аркушів, складання заголовків, складання перевідної таблиці до описів, складання передмови до історичної довідки), зберігання, раціональне розміщення документів в архівосховищі та забезпечення їх збереженості.

Забезпечення відповідальності за архівосховище. Забезпечення збереженості, облік та раціональне розміщення документів в архівосховищі.

Здійснення  перевірки наявності й фізичного стану документів, визначення потреби їх ремонту. Оформлення підсумків роботи з перевіряння наявності та розшуку документів. Внесення змін на підставі відповідних актів до облікових документів архівного відділу. Складання плану і звітів про роботу архівосховища, його паспорт.   

Здійснення ремонту, оправлення, знепилювання, картонування документів. Здійснення підготовки документів до дезінфекції і дезінсекції. Здійснення контролю температурно-вологісного та санітарно-гігієнічного режиму зберігання, протипожежної безпеки в архівосховищі.

Надання методичної допомоги працівникам відповідних структурних підрозділів підприємств, установ та організацій з питань забезпечення збереженості документів.

Здійснення контролю за видані документи працівникам архіву, до читального залу, у тимчасове користування та своєчасне їх повернення до архівосховища. Здійснення контролю за розміщенням документів на місце їх зберігання. Здійснення контролю за опечатуванням архівосховища. Прийняття  участі у передачі державному архіву області архівних документів та довідкового апарату до них.

Прийняття участі в укладенні договорів з юридичними та фізичними особами щодо науково-технічного опрацювання та інших видів робіт з документами. Здійснення виконання запитів юридичних і фізичних осіб.

Здійснення  виконання покладених на головного спеціаліста архівного відділу районної державної адміністрації обов’язків, на випадок відсутності начальника архівного відділу та має право підпису  довідок соціально-правового характеру.

Умови оплати праці

Посадовий оклад складає  5300 грн., надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці державних органів» (із змінами), інші надбавки, доплати та премії – відповідно до законодавства.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290;

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 Строк подання документів: до 23 жовтня 2020  року (до 16:00 год).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Крилюк Любов Олександрівна

тел. (03734) 2 43 20

Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальностями «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» або «Фінанси».

2.

Досвід роботи

-

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

---

Attachments:
Download this file (Наказ 67-ос.pdf)Наказ 67-ос.pdf[ ]59 Kb

ВАКАНТНІ ПОСАДИ В ГЛИБОЦЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ станом на 20 жовтня 2020 року

№ з/п

Назва посади

З якого часу вакантна

Дата оголошення конкурсу

Орієнтовна дата проведення конкурсу

Примітка

 1.  

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

25.03.2020

 

 

 

 1.  

Головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

05.05.2020

 

 

 

 1.  

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

09.09.2020

 

 

На період відпустки без збереження заробітної плати основного працівника для догляду за дитиною

 з 09.09.2020 по 06.03.2021

 1.  

Головний спеціаліст архівного відділу районної державної адміністрації

20.10.2020

 

 

 

ВАКАНТНІ ПОСАДИ В ГЛИБОЦЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ станом на 20 липня 2020 року

№ з/п

Назва посади

З якого часу вакантна

Дата оголошення конкурсу

Орієнтовна дата проведення конкурсу

Примітка

 1.  

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

25.03.2020

 

 

 

 1.  

Головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

05.05.2020

 

 

 

 1.  

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

16.07.2020

 

 

Основний працівник перебуває у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною

з 05.03.2020 по 01.09.2020

ВАКАНТНІ ПОСАДИ В ГЛИБОЦЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ станом на 05 червня 2020 року

№ з/п

Назва посади

З якого часу вакантна

Дата оголошення конкурсу

Орієнтовна дата проведення конкурсу

Примітка

 1.  

Заступник начальника управління, начальник відділу містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства управління розвитку територій районної державної адміністрації

17.03.2020

13.05.2020

25.05.2020

Очікуються результати

спеціальної перевірки

 1.  

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

25.03.2020

 

 

 

 1.  

Головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

05.05.2020

 

 

 

 1.  

Заступник начальника фінансового відділу районної державної адміністрації

05.05.2020

 

 

 

Copyright 2015 Глибоцька РДА - Вакансії.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free
Версія сайту для
людей з вадою зору