Звіт про результати повторного відстеження результативності

 

23.05.2015р.

Звіт
про результати повторного відстеження результативності
акту регуляторного впливу розпорядження районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг Глибоцької районної державної адміністрації»
На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акта з метою оцінки ступеня досягнення ним визначених цілей.


1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер.
Розпорядження «Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг Глибоцької районної державної адміністрації»
2. Назва виконавця заходів з відстеження.
Центр надання адміністративних послуг
3. Цілі прийняття акта.
Основними цілями прийняття регуляторного акта є:
- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.
- забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.
- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
4. Строк виконання заходів з відстеження.
23.05.2014р. – 23.05.2015р.
5. Тип відстеження.
Повторне.
6. Методи одержання результатів відстеження.
Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних.
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
- кількість звернень до Центру адміністративних послуг;
- кількість виданих документів з питань адміністративних послуг;
- кількість наданих консультацій відвідувачам;
Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності використовувалися офіційні статистичні дані роботи Центру надання адміністративних послуг.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності
Станом 01.05.2015р
Кількість звернень до Центру адміністративних послуг
2646
В т.ч.

Кількість заяв на отримання адміністративної послуги
2646
Кількість виданих документів з питань адміністративних послуг
2646
Кількість наданих консультацій відвідувачам
2646

Аналіз статистичних даних свідчить про позитивний інноваційний підхід до забезпечення надання адміністративних послуг.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
За результатами повторного відстеження ефективності дії регуляторного акта – розпорядження «Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг Глибоцької районної державної адміністрації» можна зробити наступні висновки.

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи центру надання адміністративних послуг.


Керівник ЦНАП В. Облучинський

Copyright 2015 Глибоцька РДА - Звіт про результати повторного відстеження результативності.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free
Версія сайту для
людей з вадою зору