Звіт про результати повторного відстеження результативності акту регуляторного впливу

про результати повторного відстеження результативності акту регуляторного впливу розпорядження районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Глибоцької районної державної адміністрації»
На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акта з метою оцінки ступеня досягнення ним визначених цілей.

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер. Розпорядження «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Глибоцької районної державної адміністрації ».
2. Назва виконавця заходів з відстеження. Центр надання адміністративних послуг
3. Цілі прийняття акта. Основними цілями прийняття регуляторного акта є:
- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
4. Строк виконання заходів з відстеження. 24.02.2014р. – 24.02.2015р.
5. Тип відстеження. Повторне.
6. Методи одержання результатів відстеження. Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних.
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
- кількість звернень до Центру адміністративних послуг;
- кількість виданих документів з питань адміністративних послуг;
- кількість наданих консультацій відвідувачам;
2 Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності використовувалися офіційні статистичні дані роботи Центру надання адміністративних послуг.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. Кількісне значення статистичних показників результативності: Показники результативності 2014 рік
Кількість звернень до Центру адміністративних послуг 756 В т.ч. Кількість заяв на отримання адміністративної послуги 756
Кількість виданих документів з питань адміністративних послуг 756
Кількість наданих консультацій відвідувачам 756
Аналіз статистичних даних свідчить про позитивний інноваційний підхід до забезпечення надання адміністративних послуг.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей. За результатами повторного відстеження ефективності дії регуляторного акта – розпорядження «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Глибоцької районної державної адміністрації » можна зробити наступні висновки. Статистичні данні роботи Центру свідчать, що прийняте розпорядження «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Глибоцької районної державної адміністрації » досягло своєї мети та сприяє реформуванню системи надання адміністративних послуг.
Керівник ЦНАП В. Облучинський

Copyright 2015 Глибоцька РДА - Звіт про результати повторного відстеження результативності акту регуляторного впливу.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free
Версія сайту для
людей з вадою зору