У Національному агентстві з питань запобігання корупції працює телефонна лінія з питань заповнення електронних декларацій

Телефонну лінію створено з метою допомоги суб’єктам декларування правильно у відведений законодавством термін заповнити та подати е-декларацію.
З моменту створення телефонної лінії громадяни найчастіше звертались з питаннями строків подання щорічних декларацій, порядку виправлення вже поданої декларації, повідомлення НАЗК про суттєву зміну у майновому стані тощо. Телефонна лінія з питань заповнення електронних декларацій працює щодня з 9.00 до 18.00 за номером: (044) 200-08-29, 200-06-88.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ) З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

Дивитись тут

До уваги державних службовців

Законом України «Про запобігання корупції», окрім вимог щодо подання декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, встановлено інші заходи фінансового контролю. Так, відповідно до частини 2 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції», у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з гитань запобігання корупції. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб; уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, визначено Законом України «Про державний бюджет України на 2017 рік». Зокрема, відповідно до статті 7 зазначеного Закону розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2017 року становить 1600 гривень. Таким чином, обов’язок щодо повідомлення про суттєві зміни в майновому стані виникає в разі отримання доходу або придбання майна суб’єктом декларування на суму поназ 80 000 гривень. Суб’єкти декларування письмово повідомляють Національне агентство про суттєві зміни у своєму майновому стані шляхом подання відповідного електронного повідомлення до інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування через власний персональний електронний кабінет у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна. Зазначене електронне повідомлення подається шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті Єдиного державного реєстру декларацій. ^ Виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта, декларування до Єдиного державного реєстру декларацій не подаються. Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування подаються винятково в електронній формі, їх паперова копія не подається. Поряд з цим, частиною 1 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено, що у разі відкриття суб’єктом декларування або- членом. його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку- нерезидента. Відповідальність за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані встановлена статтею 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення та полягає у накладенні адміністративного стягнення у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів <Р доходів громадян (від 1700 до 3400 гривень).

Роз'яснення щодо подання декларації

Для перегляду перейти за посиланням.

Що треба знати державним службовцям перед заповненням електронної декларації?

 З 01 січня 2017 року стартувала друга хвиля електронного декларування. Вона охоплює всіх суб’єктів декларування й усі типи декларацій. У другому етапі е-декларування подавати декларації будуть: суб’єкти першого етапу, а також депутати місцевих рад, державні службовці категорії “В”, посадові особи місцевого самоврядування 4-7 категорій; військові посадові особи Збройних Сил України, Держспецзв'язку та інших військових формувань (крім військовослужбовців строкової служби),поліцейські,особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу підрозділів цивільного захисту, ДБР, НАБУ,посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, дипломатичної служби, інших держорганів,посадові особи юридичних осіб публічного права.

На відміну від паперових декларацій, електронні мають 16 розділів, тому суб'єкту декларування потрібно заздалегідь почати заповнення документу.  Для реєстрування та входу до системи декларування НАЗК посадовцю треба мати власний електронний цифровий підпис. Відтепер декларант має змогу зберігати чернетки форми й використовувати раніше подані декларації для створення нових. А також заповнювати декларацію поступово, повертаючись до заповнення необмежену кількість разів, до встановленого строку подачі декларації.

Суб'єкт декларування може подати виправлену декларацію без звернення до НАЗК лише один раз упродовж 7 днів після подання декларації. Після цього терміну виправлення можливе лише з дозволу НАЗК і може також передбачати притягнення до відповідальності. 

Детальніше...

Що треба знати державним службовцям перед заповненням електронної декларації?

 З 01 січня 2017 року стартувала друга хвиля електронного декларування. Вона охоплює всіх суб’єктів декларування й усі типи декларацій. У другому етапі е-декларування подавати декларації будуть: суб’єкти першого етапу, а також депутати місцевих рад, державні службовці категорії “В”, посадові особи місцевого самоврядування 4-7 категорій; військові посадові особи Збройних Сил України, Держспецзв'язку та інших військових формувань (крім військовослужбовців строкової служби),поліцейські,особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу підрозділів цивільного захисту, ДБР, НАБУ,посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, дипломатичної служби, інших держорганів,посадові особи юридичних осіб публічного права.

На відміну від паперових декларацій, електронні мають 16 розділів, тому суб'єкту декларування потрібно заздалегідь почати заповнення документу.  Для реєстрування та входу до системи декларування НАЗК посадовцю треба мати власний електронний цифровий підпис. Відтепер декларант має змогу зберігати чернетки форми й використовувати раніше подані декларації для створення нових. А також заповнювати декларацію поступово, повертаючись до заповнення необмежену кількість разів, до встановленого строку подачі декларації.

Суб'єкт декларування може подати виправлену декларацію без звернення до НАЗК лише один раз упродовж 7 днів після подання декларації. Після цього терміну виправлення можливе лише з дозволу НАЗК і може також передбачати притягнення до відповідальності. 

У е-декларуванні з'явилися нові розділи: об'єкти незавершеного будівництва; нематеріальні активи: об'єкти інтелектуальної власності, ліцензії тощо юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї; робота за сумісництвом суб'єкта декларування; членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах.  Також у деяких розділах збільшився обсяг інформації: подається інформація про співвласників майна, а також про власника майна, яке знаходиться на праві користування (в оренді) у суб'єкта декларування чи членів його родини; інше рухоме майно (крім транспортних засобів, вони декларуються окремо): антикваріат, твори мистецтва, побутові прилади тощо.

Декларується кожен окремий предмет вартістю більше 100 МЗП (мінімальна заробітна плата, що складає 1378 грн для декларацій за 2016 рік); грошові активи: готівкові кошти, кошти на рахунках, якщо сукупно більше за 50 МЗП (68 900 грн для 2016 року); видатки та правочини суб'єкта декларування: якщо розмір видатку більший за 50 МЗП (68 900 грн для 2016 року), негрошові подарунки, лише якщо разово перевищують 5 МЗП , грошові подарунки, якщо сукупно від одного джерела за рік перевищують 5 МЗП.

Якщо член сім'ї відмовився надавати інформацію для заповнення декларації, суб'єкт декларування зазначає це в декларації. В такому випадку НАЗК проводить повну перевірку декларації. Визначення членів сім'ї залишилося незмінним - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.Адміністративна відповідальність настає у випадку завідомо недостовірних відомостей у декларації за розбіжності   100-250 МЗП, кримінальна відповідальність– на 250 мінімальних заробітних плат.

Розпорядження № 498 від 30.12.2016

Про затвердження плану роботи районної державної адміністрації щодо запобігання і протидії корупції на 2017 рік

Attachments:
Download this file (498.pdf)498[ ]3733 Kb

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

Розпорядження № 256 від 19.07.2016

"Про призначення уповноваженою особою з питаня запобігання та виявлення корупції Глибоцької районної державної адміністрації" 

Attachments:
Download this file (Розпорядження.pdf)Розпорядження № 256[ ]34 Kb

Антикорупційне законодавство

 1. Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»
 2. Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»
 3. Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»
 4. Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції»
 5. Закон України від 13.05.2014 № 1261-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України»
 6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III
 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X
 8. Указ Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 «Про національну антикорупційну стратегію на 2011 – 2015 роки»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки"
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»
 11. Методичні рекомендації Міністерства юстиції України від 16.10.2013 «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування»
Copyright 2015 Глибоцька РДА - Запобігання проявам корупції.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free
Версія сайту для
людей з вадою зору